De Transformatieve School

Professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in een stedelijke omgeving

De Transformatieve School

Professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in een stedelijke omgeving

De Transformatieve School

Professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in een stedelijke omgeving

De Transformatieve School

Professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in een stedelijke omgeving

De Transformatieve School is een professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in een stedelijke omgeving.

Binnen dit programma wordt ingegaan op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur.

In het bijzonder ligt de focus op hoe stedelijke jongeren laveren tussen de (vaak verborgen) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup en hun schoolcultuur. Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving soms tot demotivatie en een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal.

Het programma laat stapsgewijs zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hun ladder.

Deze versterking van de self-efficacy van de leerling – het innerlijke geloof in het eigen ‘klimproces’ -, versterkt het positieve ‘klimgedrag’ op de schoolladder.

Benieuwd waar het allemaal is begonnen?

Programmaleider: Iliass El Hadioui

Stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is als onderzoeksleider van het programma Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als docent is hij verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als gastspreker is hij verbonden aan de Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen.

Verder is hij programmaleider binnen het professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma De Transformatieve School. Ten slotte is hij lid van de Onderwijsraad.

Iliass El Hadioui Onderwijssocioloog

Consortium