Over Ons

De Transformatieve School is een professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in een stedelijke omgeving.

Binnen dit programma wordt ingegaan op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur.

In het bijzonder ligt de focus op hoe stedelijke jongeren laveren tussen de (vaak verborgen) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup en hun schoolcultuur. Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving soms tot demotivatie en een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal.

Het programma laat stapsgewijs zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hun ladder.

Deze versterking van de self-efficacy van de leerling – het innerlijke geloof in het eigen ‘klimproces’ -, versterkt het positieve ‘klimgedrag’ op de schoolladder.

Why

Een inclusieve schoolcultuur waarin alle leerlingen en professionals de oprechte kans krijgen te komen tot het gezamenlijk optimaal beklimmen van de schoolladder, conform hun potentie, omdat zij deze ladder ervaren als hun ladder.

How

Het versterken van het transformatieve karakter van de professional die begrijpt hoe hij of zij de self efficacy van deze leerlingen kan versterken opdat hun veerkrachtigheid in het code-switchen tussen de sociale statusladders wordt versterkt.

What

Het cultuurveranderings- en professionaliseringsprogramma voor scholen in een stedelijke omgeving, verbonden met systematisch wetenschappelijk onderzoek en beïnvloeding van het jeugd- en onderwijsbeleid binnen gemeenten en ministeries.