Historie

Tijdlijn

U
2007-2009

Sociologisch onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Groot Kwantitatief onderzoek naar sociale inclusie- en exclusie onder 2600 in Rotterdam studerende jongeren
2010

Ontwikkeling grondtheorie

 • Conceptueel kader omtrent de mismatch tussen de leefwerelden van thuis, school en de peer groep.
2011

Publicatie

 • ‘Hoe de straat de school binnendringt’ wordt gepubliceerd
2012-2013

Vertaling grondtheorie naar onderwijspraktijk

 • Ontwikkeling model van transformatief handelen in de klas op pilot locatie Life College in Schiedam
2014-2016

Ontwikkeling programma

 • Ontwikkeling programma De Transformatieve School op 4 vmbo/mbo scholen en 100 docenten in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. In samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken. en Werkgelegenheid

2016-2018

Hervorming programma havo/vwo/gymnasium

 • Hervorming van het programma voor havo/vwo/gymnasium locaties in Rotterdam. In samenwerking met de Gemeente Rotterdam

2017

Start Onderzoeksprogramma

 • Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs, VU/Sociologie/ISR
U
2017-2018

Hervorming programma PO Locaties

 •  Hervorming van het programma voor primair onderwijs in Tilburg en Amsterdam. In samenwerking met de Gemeente Tilburg en de Gemeente Amsterdam
R
2019-2021

Community Urban Education

 • Oprichting en doorontwikkeling van het consortium vd Community Urban Education.
2019

Publicatie Switchen en Klimmen

 • Boekpresentatie tijdens de kick-off bijeenkomst van de Community Urban Education.

2019

Leergangen Leiderschap in het Stedelijk Onderwijs

 • Verzorgde leergangen voor schoolleiders en bestuurders in Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Tilburg.

2020

Hervorming programma middelgrote steden

 • Uitvoering pilots in Alkmaar en Leiden
2020

Aansluiting Gemeente Utrecht en Utrechtse scholen

 • Aansluiting bij het consortium van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Utrecht.

2022

Publicatie Grip op de mini-samenleving

 • Het boek Grip op de mini-samenleving wordt gepubliceerd.

2021-2024
 • Continuering consortium Transformaties in het Stedelijke Onderwijs

  Inmiddels 75 scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in 13 steden in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van OCW